Kỹ thuật trồng lạc Thời vụ trồng lạc: Có thể trồng lạc vào 3 thời vụ: Vụ xuân gieo 25/1 - 30/2; Vụ hè thu gieo 1/6- 15/6; Vụ thu đông gieo 25/8 - 25/9.
Kỹ thuật trồng đậu tương Đậu tương có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, thích hợp đất giàu mùn, thịt nhẹ, tiêu thoát tốt. Trong điều kiện địa phương có thể trồng đậu tương sau ngô vụ hè, đất chuyển...
Kỹ thuật trồng mồng tơi Mồng tơi là cây dễ trồng, hạt có sức nảy mầm tốt. Có thể làm đất lên luống trồng theo hàng, gieo vãi hoặc hoặc chọc lỗ gieo hạt. Cây con cũng có thể tỉa cấy khi có 2 -3 lá thật....
Kỹ thuật trồng cà rốt Cà rốt là cây ưa điều kiện thời tiết mát mẻ. Trong điều kiện địa phương có thể gieo trồng cà rốt từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. 
Kỹ thuật trồng rau cải mèo Rau cải có thể gieo trồng quanh năm nhưng thời vụ thích hợp nhất là vụ thu đông (gieo tháng 8 – 11), cải cho năng suất, chất lượng tốt và ít sâu bệnh. Nếu cải trồng vụ xuân hè...