Quy định xếp lương mới với giáo viên các cấp có hiệu lực từ 20/3/2021 Yêu cầu về chuẩn trình độ đào tạo với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tăng lên theo Luật Giáo dục 2019, nên hệ số lương của giáo viên cũng tăng tương ứng.
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 1/2021 giáo viên và học sinh cần biết Ngay trong tháng 1/2021, 3 chính sách mới về giáo dục có hiệu lực ảnh hưởng trực tiếp đến giáo viên và người học. Tuổi nghỉ hưu của giáo viên cũng sẽ tăng theo quy định.
Quy định học sinh tiểu học được vượt lớp: Cần có thời gian đánh giá toàn diện Dù được đánh giá là tiến bộ, phù hợp với định hướng giáo dục phát triển năng lực phẩm chất của người học tuy nhiên quy định này cần thêm thời gian và hướng dẫn cụ thể.
Làm thế nào để 70.000 giáo viên lớp 1 sử dụng sách giáo khoa mới hiệu quả? Khoảng 70.000 giáo viên lớp 1 trên toàn quốc sẽ tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới, chương trình do địa phương phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức.
Giáo viên được học để sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới Công tác tập huấn do địa phương chủ động phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức thực hiện trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo.