Làm thế nào để 70.000 giáo viên lớp 1 sử dụng sách giáo khoa mới hiệu quả?  
Khoảng 70.000 giáo viên lớp 1 trên toàn quốc sẽ tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới, chương trình do địa phương phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức.

Năm học vừa kết thúc, nhưng riêng với các giáo viên dạy lớp 1, vẫn còn nhiều công việc bộn bề. Những thầy cô vốn quen dạy học theo nội dung thiết kế của sách giáo khoa nay sẽ phải tiếp cận cuốn tài liệu dạy học theo một cách hoàn toàn khác.

Đối với việc tập huấn sách giáo khoa Tiếng Việt, vẫn là những kĩ năng nghe - nói - đọc - viết, nhưng cấu trúc, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, cách đánh giá kết quả học tập từng bài học đều đổi mới. Đặc biệt, tác giả viết sách mong muốn giáo viên biết cách kết hợp sách giáo khoa với các học liệu khác một cách linh hoạt, sáng tạo.

Hiện nay, toàn bộ tài liệu phục vụ tập huấn như các tiết dạy minh họa, sách giáo viên, sách giáo khoa bản điện tử đều đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đưa lên mạng để các thầy cô tham khảo trước khi đến tập huấn. Vấn đề đáng quan tâm là sau khi tập huấn xong, việc tiếp tục hỗ trợ giáo viên sẽ được thực hiện như thế nào để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn dạy học.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã bắt đầu triển khai tập huấn giáo viên qua hình thức trực tuyến từ giữa tháng 6. Hiện nay, công tác tập huấn đang tiếp tục được tiến hành trực tiếp tại từng địa phương nhằm giúp giáo viên được tương tác trực tiếp với tác giả viết sách giáo khoa, thảo luận và giải đáp các thắc mắc, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo trong dạy học.

Nguồn: vtv.vn