Giáo viên được học để sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới  
Công tác tập huấn do địa phương chủ động phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức thực hiện trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo.


Tất cả giáo viên dạy lớp 1 năm học tới đều phải tham gia tập huấn để hiểu kĩ về chương trình giáo dục phổ thông mới, cách thức tổ chức dạy học theo sách giáo khoa mới. Mỗi lớp học được tổ chức không quá 2 ngày. Kết thúc đợt bồi dưỡng, các giáo viên được đánh giá thông qua bài thu hoạch theo quy định; những giáo viên không tham gia tập huấn hoặc không đạt được mức đánh giá theo yêu cầu thì không bố trí cho dạy lớp 1 năm học tới.

Hình ảnh những lớp học truyền thống, thầy đọc trò chép đã trở nên quen thuộc với tất cả chúng ta. Thế nhưng, sau khi chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức được triển khai, mô hình dạy học kiểu truyền thụ kiến thức sẽ thay đổi. Để thích ứng với cách dạy cách học mới, giáo viên phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua những lối mòn, những thói quen cố hữu, từ đó, làm mới chính mình. Điều này càng trở nên thách thức hơn với những giáo viên đã có thâm niên công tác lâu năm.

Lớp tập huấn sách giáo khoa lớp 1 mới đầu tiên của cả nước được tổ chức tại tỉnh Hà Nam. Những giáo viên hàng ngày vốn quen đứng lớp, nay lại trở thành người học được hướng dẫn về cách tổ chức dạy học theo hoạt động, phù hợp với thiết kế của chương trình và sách giáo khoa mới.

Tiếp theo Hà Nam, các địa phương sẽ lần lượt tổ chức tập huấn sách giáo khoa mới cho giáo viên. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị chịu trách nhiệm tập huấn sách giáo khoa, tính toán các yếu tố để vừa đảm bảo chất lượng tập huấn vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho giáo viên tham gia.

Nguồn: vtv.vn