Bài 12 - Thực hành - Món nướng (Công nghệ nấu ăn lớp 9) 1. Biết ứng dụng nguyên tắc chung của món nướng vào việc thực hành chế biến các món cụ thể.
Bài 11 - Thực hành - Món xào (Công nghệ nấu ăn lớp 9) 1. Biết ứng dụng nguyên tắc chung của món xào vào việc thực hành chế biến các món cụ thể.
Bài 10 - Thực hành - Món rán (Công nghệ nấu ăn lớp 9) 1. Biết ứng dụng nguyên tắc chung của món rán vào việc thực hành chế biến các món cụ thể.
Bài 9 - Thực hành - Món hấp (Công nghệ nấu ăn lớp 9) 1. Biết ứng dụng nguyên tắc chung của món hấp vào việc thực hành chế biến các món cụ thể
Bài 8 - Thực hành Chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt - Món nấu (Công nghệ nấu ăn lớp 9) 1.  Biết ứng dụng nguyên tắc chung của món nấu vào việc thực hành chế biến các món cụ thể.
123