Bài 4 - Làm gì để xương và cơ phát triển tốt (Sách Tự nhiên và Xã hội lớp 2) Nên và không nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt?
Bài 5 - Cơ quan tiêu hóa (Sách Tự nhiên và Xã hội lớp 2) Chỉ đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa?
Bài 7 - Ăn uống đầy đủ (Sách Tự nhiên và Xã hội lớp 2) Một ngày, em ăn mấy bữa chính? Đó là những bữa nào?
Bài 6 - Tiêu hóa thức ăn (Sách Tự nhiên và Xã hội lớp 2) Thức ăn được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt.

12