Bài 6 - Tiêu hóa thức ăn (Sách Tự nhiên và Xã hội lớp 2)  
Bài 6 - Tiêu hóa thức ăn

 Thức ăn được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt. 

  Thức ăn tiếp tục được nhào trộn. Một phần thức
ăn được biến thành chất bổ dưỡng.

Nói về sự tiêu hóa thức ăn ở miện và dạ dày.

Tại sao chúng ta nên ăn chậm, nhai kĩ ?

Nói về sự tiêu hóa thức ăn ở ruột non và ruột già?

Phần lớn thức ăn được biến thành
chất bổ dưỡng. Chúng thấm qua thành
ruột non vào máu, đi nuôi cơ thể.Các chất bã được đưa xuống ruột già,
biến thành phân, rồi được đưa ra ngoài.
 

Tại sao chúng ta không nên chạy nhảy, nô đùa khi ăn no?