Bài 8 - Ăn, uống sạch sẽ (Sách Tự nhiên và Xã hội lớp 2)  
Bài 8 - Ăn, uống sạch sẽ

Để ăn sạch, bạn phải làm gì?

Chỉ và nói bạn nào uống hợp vệ sinh, bạn nào uống chưa hợp vệ sinh. Vì sao?

Tại sao chúng ta phải ăn, uống sạch sẽ?