Bài 8 - Ăn, uống hàng ngày (Sách Tự nhiên và Xã hội lớp 1)  
Bài 8: Ăn uống hàng ngày


Hàng ngày, bạn ăn, uống những gì?

Tại sao chúng ta phải ăn, uống hằng ngày?


Trò chơi: “Đi chợ giúp mẹ”.