Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Chuyên đề 12
Vitamin nào trong thực phẩm giúp hấp thu tốt chất sắt?


Cần phải làm gì để phòng bệnh thiếu máu dinh dưỡng cho trẻ nhỏ?


Các dấu hiệu để nhận biết thiếu máu dinh dưỡng?


Tại sao lại gọi là Thiếu máu dinh dưỡng? Em hãy chọn câu ĐÚNG nhất.


Các chất dinh dưỡng cần thiết tham gia quá trình tạo máu là gì?


Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 5 tuổi là gì?


Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng đối với trẻ em tuổi học đường là gì?


Em hãy liệt kê các thực phẩm giàu chất sắt?


Thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt là gì?


Em hãy cho biết giai đoạn nào cần nhiều chất sắt?