Tổng số câu hỏi: 8 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 480 giây
Chuyên đề 01
Bạn học sinh A được chẩn đoán là suy dinh dưỡng thể thấp còi, điều đó có nghĩa là?


Khi nói đến tư thế "5 điểm chạm và 1 đường nằm ngang” là nói đến tư thế đứng chuẩn để đo?


Chỉ số BMI dùng để?


Để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, chúng ta cần biết thông tin nào sau đây?


Muốn biết bạn bị thừa cân, thiếu cân, bình thường chúng ta dùng chỉ số nào sau đây?


Bạn học sinh A được chẩn đoán là suy dinh dưỡng thể thiếu cân, điều đó có nghĩa là?


Khi ghi kết quả cân, đo chiều cao chúng ta cần lưu y điều gì?


Tư thế đứng chuẩn khi đo chiều cao là?