Tổng số câu hỏi: 11 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 660 giây
Chuyên đề 05
Bữa ăn dinh dưỡng hợp lí cần đáp ứng những tiêu chí nào sau đây?


Em hãy chỉ ra lựa chọn SAI khi lựa chọn để có bữa ăn hợp lý?


Em lựa chọn thực phẩm nào sau đây để hạn chế đường?


Một bữa ăn dinh dưỡng hợp lý cần phải có điều kiện sau?


Đối tượng nào cần ưu tiên ăn thức ăn có Lipid nguồn gốc động vật nhiều hơn?


Tỷ lệ protein động vật so với protein tổng số (P động vật/ Ptổng số) ở nhóm tuổi từ 6 – 9 nên là?


Các bạn học sinh tiểu học cần ăn bao nhiêu bữa một ngày là hợp lý?


Nhu cầu năng lượng trong 1 ngày của bạn Nam là 1800 Ki-lô-ca-lo; để bảo đảm cân đối về tỷ lệ giữa các chất sinh năng lượng, chế độ ăn của bạn Nam phải có bao nhiêu Ki-lô-ca-lo từ Protein?


Trong bữa ăn cần đảm bảo đủ những chất dinh dưỡng gì?


Theo khuyến nghị thì tỷ lệ cân đối các chất sinh năng lượng P: L: G (Protein:Lipid:Glucid) trong 1 bữa ăn nên là?


Một bữa ăn của các em như thế nào là đủ dinh dưỡng và cân đối?