Thế nào là vườn rau dinh dưỡng?  

Vườn rau dinh dưỡng là một tập hợp nhiều loại cây rau được trồng nhằm mục tiêu đáp ứng được nhu cầu đa dạng về rau ăn hàng ngày, vừa có tác dụng sử dụng tại chỗ, vừa có tác dụng hỗ trợ, bổ sung nhau về mặt dinh dưỡng.


Việc đa dạng các loài cây rau không chỉ góp phần nâng cao tính chủ động và chất lượng dinh dưỡng mà còn giảm thiểu những rủi do liên quan sâu bệnh hại, cân bằng dinh dưỡng đất...

Nguồn tham khảo: trích từ Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật Sổ tay vườn rau dinh dưỡng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam