Báo cáo

Chọn kỳ (*)
Năm (*)
Chọn file (*)
( Định dạng cho phép:*.txt,*.doc,*.docx,*.ppt, *.pptx,*.xls,*.xlsx,*.pdf,*.tif,*.zip,*.rar,*.xps)
Ghi chú

Danh sách các trường đã nộp báo cáo năm 2019

1. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Văn Giang-Tiểu học và trung học cơ sở Phụng Công
Thời gian nộp: 3/13/2019 10:48:44 AM
2. Tỉnh Đắk Lắk-Huyện Buôn Đôn-Tiểu học Nguyễn Huệ
Thời gian nộp: 3/18/2019 9:24:07 AM
3. Tỉnh Hưng Yên- Huyện Yên Mỹ-Tiểu học Yên Phú 2
Thời gian nộp: 3/18/2019 2:50:12 PM
4. Tỉnh Đồng Nai-Huyện Long Thành-Tiểu học Long Đức
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:54:23 AM
5. Tỉnh Đồng Nai-Huyện Long Thành-Tiểu học Long Đức
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:55:10 AM
6. Tỉnh Đồng Nai-Huyện Long Thành-Tiểu học Long Đức
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:57:55 AM
7. Tỉnh Đồng Nai-Huyện Long Thành-Tiểu học Long Đức
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:58:34 AM
8. Tỉnh Đắk Lắk-TP Buôn Ma Thuột-Tiểu học Ngô Quyền
Thời gian nộp: 3/26/2019 4:16:45 PM
9. Tỉnh Bắc Ninh-Huyện Gia Bình-Tiểu học Lãng Ngâm
Thời gian nộp: 4/8/2019 8:51:54 PM
10. Tỉnh Đồng Nai-Huyện Long Thành-Tiểu học Long Đức
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:56:33 AM
11. Tỉnh Đồng Nai-Huyện Long Thành-Tiểu học Long Đức
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:57:09 AM
12. Tỉnh Đắk Lắk-Huyện Buôn Đôn-Tiểu học Nguyễn Huệ
Thời gian nộp: 5/3/2019 8:43:55 AM
13. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 6/3/2019 11:01:19 AM
14. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 6/3/2019 11:01:06 AM
15. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 6/3/2019 11:00:49 AM
16. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 6/3/2019 11:00:39 AM
17. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 6/3/2019 11:00:26 AM
18. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 6/28/2019 10:03:11 PM
19. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Văn Giang-Tiểu học và trung học cơ sở Phụng Công
Thời gian nộp: 6/29/2019 10:03:11 AM
20. Tỉnh Hưng Yên- Huyện Yên Mỹ-Tiểu học Yên Phú 2
Thời gian nộp: 7/1/2019 10:10:15 PM
21. Tỉnh Lâm Đồng-Huyện Lâm Hà-Tiểu học Phúc Thọ 1
Thời gian nộp: 7/7/2019 3:55:07 PM
22. Tỉnh Bắc Ninh-Huyện Gia Bình-Tiểu học Lãng Ngâm
Thời gian nộp: 7/25/2019 8:20:39 PM
23. 
Thời gian nộp: 9/13/2019 8:15:14 AM
24. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 9/14/2019 4:33:40 AM
25. Tỉnh Đắk Lắk-Huyện Buôn Đôn-Tiểu học Nguyễn Huệ
Thời gian nộp: 10/24/2019 10:10:32 AM
26. Tỉnh Hưng Yên- Huyện Yên Mỹ-Tiểu học Yên Phú 2
Thời gian nộp: 11/12/2019 7:52:45 PM