Báo cáo

Chọn kỳ (*)
Năm (*)
Chọn file (*)
( Định dạng cho phép:*.txt,*.doc,*.docx,*.ppt, *.pptx,*.xls,*.xlsx,*.pdf,*.tif,*.zip,*.rar,*.xps)
Ghi chú
Tải mẫu báo cáo tại đây

Tải Hướng dẫn triển khai hoạt động giáo dục dinh dưỡng cho học sinh tại đây

Tải Hướng dẫn kỹ thuật đo chiều cao cho học sinh tại đây

Danh sách các trường đã nộp báo cáo năm 2018

1. Tiểu học Yên Phú 2 - huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 3/6/2018 10:58:29 PM
2. Tiểu học Yên Phú 2 - huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 3/6/2018 10:58:37 PM
3. Tiểu học Cầu Xéo - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Thời gian nộp: 3/16/2018 9:55:08 AM
4. Tiểu học Cầu Xéo - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Thời gian nộp: 3/16/2018 9:57:38 AM
5. Tiểu học Nguyễn Huệ - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 3/16/2018 12:18:02 PM
6. Tiểu học Nguyễn Huệ - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 3/16/2018 12:29:44 PM
7. Tiểu học Đình Cao B - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 3/22/2018 4:07:41 PM
8. Tiểu học Đình Cao B - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 3/22/2018 4:09:17 PM
9. Tiểu học Đình Cao B - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 3/22/2018 4:11:32 PM
10. Tiểu học Trực Liêm - huyện Trực Ninh - tỉnh Nam Định
Thời gian nộp: 3/30/2018 3:16:16 PM
11. Tiểu học Trực Hải - huyện Trực Ninh - tỉnh Nam Định
Thời gian nộp: 4/4/2018 3:54:56 PM
12. Trường Tiểu học Nhân Hòa, Mỹ hào, Hưng Yên
Thời gian nộp: 4/5/2018 8:28:45 AM
13. Tiểu học Phụng Công - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 4/6/2018 6:46:21 PM
14. Tiểu học Nguyễn Huệ - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 4/8/2018 2:58:49 PM
15. Tiểu học Nguyễn Huệ - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 4/8/2018 3:01:02 PM
16. Tiểu học Nguyễn Huệ - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 4/8/2018 3:01:45 PM
17. Tiểu học Ngô Quyền - huyện Krong Pac - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 4/16/2018 3:51:50 PM
18. Tiểu học Nguyễn Huệ - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 4/19/2018 10:30:14 AM
19. Tiểu học Trực Liêm - huyện Trực Ninh - tỉnh Nam Định
Thời gian nộp: 3/22/2018 4:15:20 PM
20. Tiểu học Nguyễn Huệ - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 4/8/2018 2:59:59 PM
21. Trường Tiểu học Nhân Hòa, Mỹ hào, Hưng Yên
Thời gian nộp: 5/7/2018 9:52:40 PM
22. Trường Tiểu học Nhân Hòa, Mỹ hào, Hưng Yên
Thời gian nộp: 5/8/2018 7:05:07 AM
23. Tiểu học Phụng Công - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 5/31/2018 10:25:36 PM
24. Tiểu học Phụng Công - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 5/31/2018 10:28:58 PM
25. Tiểu học Nguyễn Huệ - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 6/8/2018 3:20:42 PM
26. Tiểu học Nguyễn Huệ - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 6/8/2018 3:21:09 PM
27. Tiểu học Đình Cao B - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 6/12/2018 9:23:55 AM
28. Tiểu học Nguyễn Huệ - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 6/12/2018 3:07:35 PM
29. Tiểu học Đình Cao B - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 6/12/2018 3:19:57 PM
30. Tiểu học Đình Cao B - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 6/12/2018 3:19:10 PM
31. Tiểu học Đình Cao B - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 6/12/2018 3:20:48 PM
32. Tiểu học Ngô Quyền - TP. Buôn Ma Thuột - Đak Lak
Thời gian nộp: 6/13/2018 10:31:22 AM
33. Tiểu học Ngô Quyền - TP. Buôn Ma Thuột - Đak Lak
Thời gian nộp: 6/13/2018 10:32:10 AM
34. Tiểu học Phúc Thọ 1 - huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng
Thời gian nộp: 6/16/2018 4:07:29 PM