Báo cáo

Chọn kỳ (*)
Năm (*)
Chọn file (*)
( Định dạng cho phép:*.txt,*.doc,*.docx,*.ppt, *.pptx,*.xls,*.xlsx,*.pdf,*.tif,*.zip,*.rar,*.xps)
Ghi chú

Danh sách các trường đã nộp báo cáo năm 2020

1. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Văn Giang-Tiểu học và trung học cơ sở Phụng Công
Thời gian nộp: 6/26/2020 3:01:15 AM
2. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 7/3/2020 7:34:12 AM
3. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 7/3/2020 7:37:46 AM
4. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 7/3/2020 7:42:11 AM
5. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 7/3/2020 7:55:14 AM
6. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 7/3/2020 8:01:00 AM
7. Tỉnh Đắk Lắk-Huyện Buôn Đôn-Tiểu học Nguyễn Huệ
Thời gian nộp: 7/4/2020 1:44:48 AM
8. Tỉnh Đắk Lắk-TP Buôn Ma Thuột-Tiểu học Ngô Quyền
Thời gian nộp: 7/10/2020 6:46:12 AM
9. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 7/3/2020 7:39:05 AM
10. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 7/3/2020 7:57:30 AM
11. Tỉnh Hưng Yên-Huyện Phù Cừ-Tiểu học Tống Phan
Thời gian nộp: 7/3/2020 8:10:56 AM