Báo cáo

Chọn kỳ (*)
Năm (*)
Chọn file (*)
( Định dạng cho phép:*.txt,*.doc,*.docx,*.ppt, *.pptx,*.xls,*.xlsx,*.pdf,*.tif,*.zip,*.rar,*.xps)
Ghi chú
Tải mẫu báo cáo tại đây

Tải Hướng dẫn triển khai hoạt động giáo dục dinh dưỡng cho học sinh tại đây

Tải Hướng dẫn kỹ thuật đo chiều cao cho học sinh tại đây

Danh sách các trường đã nộp báo cáo năm 2019

1. Tiểu học Phụng Công - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 3/13/2019 10:48:44 AM
2. Tiểu học Nguyễn Huệ - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk
Thời gian nộp: 3/18/2019 9:24:07 AM
3. Tiểu học Yên Phú 2 - huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên
Thời gian nộp: 3/18/2019 2:50:12 PM
4. Tiểu học Long Đức - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:54:23 AM
5. Tiểu học Long Đức - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:55:10 AM
6. Tiểu học Long Đức - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:57:55 AM
7. Tiểu học Long Đức - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:58:34 AM
8. Tiểu học Long Đức - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:56:33 AM
9. Tiểu học Long Đức - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Thời gian nộp: 3/19/2019 9:57:09 AM