Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Chuyên đề 12
Em hãy cho biết giai đoạn nào cần nhiều chất sắt?


Cần phải làm gì để phòng bệnh thiếu máu dinh dưỡng cho trẻ nhỏ?


Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng đối với trẻ em tuổi học đường là gì?


Vitamin nào trong thực phẩm giúp hấp thu tốt chất sắt?


Các dấu hiệu để nhận biết thiếu máu dinh dưỡng?


Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 5 tuổi là gì?


Tại sao lại gọi là Thiếu máu dinh dưỡng? Em hãy chọn câu ĐÚNG nhất.


Thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt là gì?


Các chất dinh dưỡng cần thiết tham gia quá trình tạo máu là gì?


Em hãy liệt kê các thực phẩm giàu chất sắt?