Tổng số câu hỏi: 9 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 540 giây
Chuyên đề 14
Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ dẫn đến nhiễm giun


Em cần tẩy giun mấy lần một năm?


Theo em những việc gì cần làm để phòng chống nhiễm giun? Chọn ý SAI?


Nhiễm giun gây tác hại gì?


Tại sao trẻ em dễ bị nhiễm giun?


Em cần làm những việc gì để giữ gìn nhà ở, sân vườn sạch sẽ? Chọn ý SAI.


Trẻ em bao nhiêu tuổi thì có thể uống thuốc tẩy giun?


Làm gì để phòng, chống nhiễm giun?


Em làm thế nào để giữ vệ sinh ăn uống?