Tổng số câu hỏi: 22 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 1320 giây
Chuyên đề 03
Em có biết vai trò của kẽm với cơ thể?


Vai trò quan trọng nhất của chất đạm (Protein) trong cơ thể là gì?


Những thực phẩm nào sau đây chứa nhiều chất béo (Lipid)?


Vitamin D có nguồn gốc từ đâu?


Can-xi có nhiều trong thực phẩm nào?


Thực phẩm được chia thành các nhóm chất dinh dưỡng chính nào?


Thực phẩm nào sau đây không chứa chất bột đường?


Dựa vào giá trị dinh dưỡng của mỗi loại thực phẩm, người ta chia thực phẩm thành mấy nhóm chất dinh dưỡng chính?


Kẽm có vai trò gì trong cơ thể?


Vitamin nào tan trong nước?


Những thực phẩm nào nhiều chất béo (Lipid)?


Chất xơ có vai trò gì với cơ thể?


Bạn có biết vitamin A có tác dụng gì không?


Vai trò quan trọng nhất của chất bột đường (Glucid) đối với cơ thể là gì?


Thức ăn được chia thành các nhóm chất dinh dưỡng nào?


Tác dụng của Vitamin A đối với cơ thể?


Nếu cơ thể thiếu chất đạm lâu dài thì hậu quả sẽ như thế nào?


Những thực phẩm giàu vitamin A và Beta carotene (tiền vitamin A)?


Ngày nay để nhấn mạnh tính đa dạng của các loại thực phẩm, người ta chia thực phẩm ra thành mấy nhóm?


Vai trò của chất bột đường?


Vai trò của chất béo (Lipid)?


Các thực phẩm chứa nhiều chất bột đường?