Tổng số câu hỏi: 22 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 1320 giây
Chuyên đề 03
Chất xơ có vai trò gì với cơ thể?


Vai trò của chất bột đường?


Thực phẩm được chia thành các nhóm chất dinh dưỡng chính nào?


Thức ăn được chia thành các nhóm chất dinh dưỡng nào?


Thực phẩm nào sau đây không chứa chất bột đường?


Những thực phẩm nào nhiều chất béo (Lipid)?


Dựa vào giá trị dinh dưỡng của mỗi loại thực phẩm, người ta chia thực phẩm thành mấy nhóm chất dinh dưỡng chính?


Vitamin D có nguồn gốc từ đâu?


Ngày nay để nhấn mạnh tính đa dạng của các loại thực phẩm, người ta chia thực phẩm ra thành mấy nhóm?


Những thực phẩm nào sau đây chứa nhiều chất béo (Lipid)?


Kẽm có vai trò gì trong cơ thể?


Bạn có biết vitamin A có tác dụng gì không?


Tác dụng của Vitamin A đối với cơ thể?


Vitamin nào tan trong nước?


Các thực phẩm chứa nhiều chất bột đường?


Vai trò quan trọng nhất của chất đạm (Protein) trong cơ thể là gì?


Những thực phẩm giàu vitamin A và Beta carotene (tiền vitamin A)?


Can-xi có nhiều trong thực phẩm nào?


Vai trò quan trọng nhất của chất bột đường (Glucid) đối với cơ thể là gì?


Em có biết vai trò của kẽm với cơ thể?


Nếu cơ thể thiếu chất đạm lâu dài thì hậu quả sẽ như thế nào?


Vai trò của chất béo (Lipid)?