Tổng số câu hỏi: 13 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 780 giây
Chuyên đề 02
Nơi hoàn tất quá trình tiêu hóa thức ăn thuộc cơ quan nào sau đây trong hệ tiêu hóa?


Cơ quan nào của hệ tiêu hóa có chức năng giải độc cơ thể?


Đáp án nào sai khi nói về ruột già?


Để tính được chỉ số BMI ta cần biết thông tin nào sau đây? (chọn đáp án đúng nhất)


Hệ tiêu hóa gồm những cơ quan nào?


Cơ quan nào dưới đây không phải là bộ phận của tuyến tiêu hóa?


Công thức tính chỉ số BMI nào sau đây đúng?


Khoang miệng là nơi (chọn đáp án đúng nhất)?


Dịch mật được tiết ra từ?


Hệ vi khuẩn ký sinh ở ruột già sản xuất ra chất gì sau đây?


Để kết quả cân chính xác nhất chúng ta cần?


Cơ quan nào sau đây trong hệ tiêu hóa có chức năng tiêu hóa các chất béo có trong thức ăn?


Cơ quan nào sau đây không nằm trong ống tiêu hóa?