Mẫu thực đơn số 01 cho học sinh từ 10 - 11 tuổi (miền Bắc)  GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA THỰC ĐƠN
Nguồn: Viện Dinh dưỡng