Rau lá, rau củ quả với trẻ 6 - 11 tuổi  Nguồn tham khảo: Hướng dẫn sử dụng Tháp dinh dưỡng cho trẻ 6 -11 tuổi (Viện Dinh dưỡng)