Mẫu thực đơn số 07 cho học sinh từ 6 - 7 tuổi (miền Nam)  

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA THỰC ĐƠN Nguồn: Viện Dinh dưỡng